کلیدواژه‌ها = بسته بندی
تعداد مقالات: 75
4. بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 6-17

عبدالله کریمی؛ سعید رضا فرخ پیام؛ مصطفی ملکی گلندوز


5. شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 28-41

ابوالقاسم ابراهیمی؛ کاظم عسکری فر؛ آرزو ریاحی سامانی


7. تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 52-59

حسن زلفی؛ احمد تهرانی گوهر


8. خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 60-69

راضیه ثانی؛ مهرداد محمدی؛ میترا زارع


9. تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 56-71

حسن صراف جوشقانی؛ حسین قنبریان


14. نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 72-81

جعفر محمدزاده میلانی؛ پیمان مظفری


15. خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 64-71

روزبه اسدی خوانساری؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی


18. بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 66-77

مصطفی امام پور؛ رضا پورزند؛ سعیده حشمتی


19. تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 78-85

گیسو ملکی؛ ناصر صداقت؛ مهدی فرهودی؛ محبت محبی


20. برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 76-91

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مریم نکویی زاده؛ زهرا خدابخشی سورشجانی


23. اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 54-61

جعفر میلانی؛ پیمان مظفری