کلیدواژه‌ها = بسته بندی
تعداد مقالات: 74
29. کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبوردهی آن

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 64-77

میثم شعبانیان؛ فاطمه مانی؛ خلیل فقیهی


34. بسته بندی مواد غذایی توسط بیوپلیمرهای با منشأ پروتئین گیاهی

دوره 7، شماره 25، بهار 1395

نادیا شکرانه؛ یحیی مقصودلو؛ سمیرا صباغ پور؛ فرزانه حسن نیا


35. افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن

دوره 7، شماره 25، بهار 1395

صالحه صنیعی نیامقدم؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ عزت الله جودکی


37. بهبود عملکرد فیلم های بسته بندی مواد غذایی با بکارگیری ارتقاء دهنده های چسبندگی سیلانی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394

علیرضا سوخته سرایی؛ محمد آزاد فلاح؛ سعید باستانی؛ حامد ذوالفقاری


38. ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394

محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ روزبه اسدی خوانساری


40. مروری بر پلاستیک‌ها و کاربردشان در بسته‌بندی مواد غذایی به روش اتمسفر تغییر یافته

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394

بهاره احمدی؛ بهجت تاج الدین؛ حسین احمدی چناربن


41. مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394

زهرا جعفری؛ سونیا طاهری؛ آتنا السادات مظلوم


43. امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394

علیرضا سوخته سرائی؛ رامید فروزانفر؛ احمد رضا زاهدی طبرستانی؛ الهام نوروزی


45. رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی


46. بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

مجتبی یوسفی اصلی؛ سیده معصومه عرب؛ مهدی فرهودی؛ نسیم خورشیدیان


47. زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ زینب میرزایی


49. مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

راحله نوروزی؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ سید مهدی جعفری


50. تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

صالح قهرمانی؛ سحاب حجازی؛ سعید مهدوی