تعداد مقالات: 269
2. بررسی اثر چاپ برمیزان کاهش مقاومت فشار عمودیBCT)‌)کارتن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389

سید محمد جواد سپیده دم؛ محمد علی حسن


3. بسته بندی در صنایع گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

وحید قنبری؛ شیلان رشید زاده


4. اثر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389

مرتضی کوه بریان؛ سید محمد جواد سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر لشکری


6. کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390

نگین نیک‌بین؛ سعید مهدوی


7. بسته‌بندی، فیلمنامه ای از تجسم یک خلق تا تحقق یک اثر

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

وحید قاسمی؛ فرهاد توده روستا


8. فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

وحید قنبری؛ سید مهدی جعفری؛ شیلان رشید زاده


10. اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

سودابه خوشنود چاله سرا؛ احمدرضا سرائیان


11. فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی

دوره 4، شماره 13، بهار 1392

مهرداد خانزادی؛ سید مهدی جعفری؛ فرامرز خدائیان چگینی


12. نشانه گذاری و رنگ بندی در پوشش و بسته بندی مهمات توپخانه ای

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392

حسن صراف جوشقانی؛ سید مصطفی جزایری


15. بسته بندی مهمات و لجستیک نظامی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

حسن صراف جوشقانی؛ مصطفی امام پور


16. مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393

مصطفی امام پور؛ سیدمحمدجواد سپیده دم؛ سعید مهدوی


17. نمادها و علائم در بسته بندی محصولات نظامی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393

حسن صراف جوشقانی؛ حسین قنبریان


18. زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1394

سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ زینب میرزایی


19. تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394

شادمان پورموسی؛ مهدی روشن ضمیر؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا


20. امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394

علیرضا سوخته سرائی؛ رامید فروزانفر؛ احمد رضا زاهدی طبرستانی؛ الهام نوروزی


21. تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394

محمد رضا اخلاصی؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج دینی


22. افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن

دوره 7، شماره 25، بهار 1395

صالحه صنیعی نیامقدم؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ عزت الله جودکی


23. مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 6-17

فروغ السادات طبیب لقمانی؛ ناصر صداقت