کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1390

نگین نیک‌بین؛ سعید مهدوی


بسته‌بندی، فیلمنامه ای از تجسم یک خلق تا تحقق یک اثر

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391

وحید قاسمی؛ فرهاد توده روستا


فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391

وحید قنبری؛ سید مهدی جعفری؛ شیلان رشید زاده


اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391

سودابه خوشنود چاله سرا؛ احمدرضا سرائیان


فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392

مهرداد خانزادی؛ سید مهدی جعفری؛ فرامرز خدائیان چگینی


نشانه گذاری و رنگ بندی در پوشش و بسته بندی مهمات توپخانه ای

دوره 4، شماره 14، شهریور 1392

حسن صراف جوشقانی؛ سید مصطفی جزایری


بسته بندی مهمات و لجستیک نظامی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393

حسن صراف جوشقانی؛ مصطفی امام پور


مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393

مصطفی امام پور؛ سیدمحمدجواد سپیده دم؛ سعید مهدوی


نمادها و علائم در بسته بندی محصولات نظامی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1393

حسن صراف جوشقانی؛ حسین قنبریان


زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن

دوره 6، شماره 21، خرداد 1394

سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ زینب میرزایی


تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394

شادمان پورموسی؛ مهدی روشن ضمیر؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا


امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی

دوره 6، شماره 23، آذر 1394

علیرضا سوخته سرائی؛ رامید فروزانفر؛ احمد رضا زاهدی طبرستانی؛ الهام نوروزی


تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394

محمد رضا اخلاصی؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج دینی


افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395

صالحه صنیعی نیامقدم؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ عزت الله جودکی


تأثیر بکارگیری اسانس های روغنی بر ویژگی فیلم های پلی ساکاریدی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 16-27

الهه فروغی؛ مهدی فرهودی


بررسی کارایی انواع بسته بندی بر آلودگی میکروبی آبزیان خوراکی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 16-25

سمیرا محمدی؛ زهرا خوشنود


تفکر استعاری در طراحی بسته بندی

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 16-27

نسرین مقدم؛ مصطفی طاوسی ینگابادی


مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی

دوره 11، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 16-25

مصطفی فلاح دلاور؛ ناصر صداقت