نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب دارو و پاک‌کننده و ترکیب-های آلی فرار بررسی مشکلات زیست محیطی و آلاینده‌های صنایع چاپ و بسته‌بندی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • آبمیوه مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • آزمون معرفی آزمون‌های مقاومتی کاغذ و مقوای کنگره‌ای در صنعت بسته‌بندی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • آزمون لاینر تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی بسته بندی و عرضه محصولات صنایع دستی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • آفلاتوکسین اثر ماندگاری پوشش خوراکی متیل سلولز در مغز پسته در طول نگهداری [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • آگاهی مشتری استفاده راهبردی از رنگ در بسته بندی کالاهای دارای نشان تجاری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 54-69]
 • آلژینات کلسیم ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 48-59]
 • آلودگی باکتریایی بررسی کارایی انواع بسته بندی بر آلودگی میکروبی آبزیان خوراکی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 16-25]
 • آلومینیوم مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • آمیخته بازاریابی تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 42-53]
 • آمونیوم بروماید مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • آنتوسیانین طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویة گیاهی به عنوان شناساگر [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 68-77]
 • آنزیم ترانس گلوتامیناز کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • آهارزنی کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • آهارزنی مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]

ا

 • ابعاد استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ابعاد کارتن تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • اتانول(2) فنّاوری ‌های بسته‌بندی زیست فعال برای افزایش زمان ماندگاری محصولات گوشتی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • اتصال عرضی کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • اتصال عرضی کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • اتمسفر اصلاح شده بسته بندی در صنایع گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • اتمسفر اصلاح شده اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • اتمسفر اصلاح شده MAP تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 78-85]
 • اتمسفر اصلاح شده(MAP) روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • اتمسفر اصلاح‌ شده(MAP) تأثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 44-53]
 • اتمسفر اصلاح شده و ماندگاری بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • اتمسفر تغییر یافته بسته بندی اتمسفر تغییر یافته در میوه و سبزی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • اتمسفر تغییر یافته مروری بر پلاستیک‌ها و کاربردشان در بسته‌بندی مواد غذایی به روش اتمسفر تغییر یافته [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • اثربخشی اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]
 • احساس مشتری تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]
 • اخلاقیات در بسته بندی رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • ادّعای کلامی واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • ایران، بازار جهانی و اقتصادی مروری تطبیقی به وضعیت بسته‌بندی ایران با چند کشور جهان [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • ارتباط با مشتریان تأثیر بازاریابی رابطه‌مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 18-31]
 • ارتعاش استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ارزیابی حسی و زمان ماندگاری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر گوجه فرنگی تحت تأثیر نوع بسته بندی در طی انبار مانی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • ارزش تغذیه ای کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • ازن بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • اسانس اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]
 • اسانس اسطوخودوس اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • اسانس آویشن تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • اسانس پوست نارنج اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • اسانس دارچین فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • اسانس روغنی بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • اسانس روغنی تأثیر بکارگیری اسانس های روغنی بر ویژگی فیلم های پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 16-27]
 • اسانس های روغنی استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]
 • استاندارد استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • استاندارد بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • استریل مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • استرلیزاسیون بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • استریلیزاسیون و بسته بندی انعطاف پذیر ساختارهای بسته‌بندی های انعطاف‌پذیر مورد استفاده در تیمارهای فشار بالا [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • استعاره تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]
 • استیله اثر استیله کردن بر ویژگی های نوری، فیزیکی و مکانیکی کاغذهای بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • اسید سبز رنگ زدایی از پساب صنعت کاغذ و بسته بندی با استفاده از فرآیندهای اکسایش فنتون و شبه فنتون [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 30-43]
 • اسید سیتریک کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • اسید فرولیک بررسی اثر افزودن اسید فرولیک و قند ریبوز بر خواص فیزیکی، ممانعتی و تعیین شاخص‌های رنگ‌سنجی فیلم بر پایه ‌ی ژلاتین ماهی سردابی در بسته‌بندی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • اسیدهای آلی و ضدمیکروبی استفاده از اسیدهای آلی در بسته ‏بندی‏ مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • اشتعال پذیری بررسی اثر عوامل مختلف شیمیایی بر قابلیت کندسوزی کاغذ و محصولات لیگنوسلولزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 28-43]
 • اشعه فرابنفش (UV) محافظت از بسته‌بندی شفاف در برابر اشعه فرابنفش [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • اصلاح ویژگی‌ها کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • اصول اخلاقی تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 52-59]
 • اصول تأمینی تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 52-59]
 • اصول مهندسی ارزیابی بسته بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدّت ماندگاری محصولات غذایی بسته بندی شده [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • اطّلاعات محصول بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]
 • اطّلاع رسانی مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 6-17]
 • اعتماد به نشان تجاری تأثیر بازاریابی رابطه‌مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 18-31]
 • افزایش ماندگاری بسته بندی در صنایع گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • افزایش ماندگاری مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • افزودنی های مقاومت خشک اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • اقتصاد ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • اقتصادی استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • اکسایش اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • اکسایش مستقیم تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • اکسید روی استفاده از نانو کامپوزیت های نقره، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی جهت حفاظت مواد غذایی در برابر میکروارگانیسم ها [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • اکولوژی(عوامل زیست محیطی) مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]
 • الیاف بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • الزامات و استانداردهای بین المللی ارزیابی ضوابط بسته بندی نانو برای فرآورده های دارویی مطابق با قوانین و مراجع بین المللی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 46-53]
 • الکتروریسی مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • الکتروریسی طراحی بسته‌بندی‌ فعال مواد غذایی حاوی سنسورهای هالوکرومیک به کمک نانوالیاف حاصل از روش الکتروهیدرودینامیک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 6-17]
 • الکتروفنتون کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • الکل، چاپ مروری بر روش‌های کنترل و کاهش آلاینده‌های صنایع بسته‌بندی و چاپ [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • امگا 3 بررسی تأثیرات بسته بندی وکیوم با نایلون روی تغییرات امگا 3 و امگا 6 در فیله کپور [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • ایمنی مروری بر اثر فرایندهای پرتودهی و مایکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • ایمنی لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]
 • امولسیون قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-53]
 • امولسیونی و رنگی تأثیر دمای خشک کردن با آون بر روی ویژگی های امولسیفایری و رنگی صمغ دانه شاهی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 52-57]
 • انتخاب مشتری و صنایع غذایی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر انتخاب مشتریان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • انتقال جرم ارزیابی بسته بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدّت ماندگاری محصولات غذایی بسته بندی شده [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • انجماد- ذوب تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]
 • انحلال تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]
 • اندازه بسته بندی بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]
 • انعطاف پذیر کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • اوریگامی و مواد غذایی استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی [دوره 3، شماره 9، 1391]

ب

 • بار الیاف روش های مختلف اندازه گیری پتانسیل زتای ذرّات و بهبود ویژگی‌های خمیر و کاغذ CMP با استفاده از خنثی سازی زباله های آنیونی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • بار میکروبی بررسی کارایی انواع بسته بندی بر آلودگی میکروبی آبزیان خوراکی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 16-25]
 • بار واحد بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • بازیابی تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 56-71]
 • بازاریابی چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • بازاریابی شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]
 • بازاریابی رنگ ها توصیه گران قابلی هستند، آیا رنگ مورد علاقه شما؛ همان رنگ مورد علاقه تان روی بسته بندی است؟ [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 40-49]
 • بازاریابی رابطه‌مند تأثیر بازاریابی رابطه‌مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 18-31]
 • بازاریابی و طراحی بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • بازار فروش تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • بازار و مقاوم روش های بسته بندی قطعات و لوازم حساس الکترونیکی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بازیافت کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • بازیافت کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • بازیافت(4) بسته بندی نظامی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • بازدارنده آتش کاغذ بازیافتی سوپرآب گریز عامل دار شده و بازدارنده آتش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 76-83]
 • بایوپلیمرها بررسی امکان سنجی استفاده از انواع پوشش های بایو پلیمری بر روی مواد بسته بندی کاغذی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 18-27]
 • باورها در مورد نشان تجاری بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • بایونانوکامپوزیت ها بررسی امکان سنجی استفاده از انواع پوشش های بایو پلیمری بر روی مواد بسته بندی کاغذی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 18-27]
 • بذر بررسی اثر جنس بسته بندی و تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر بسته بندی شده [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • برچسب استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • برچسب تولید و کاربرد برچسب های بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • برچسب معرفی تولید برچسب در بسته بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • برچسب برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 76-91]
 • برچسب‌های عدسی شکل پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی به منظور افزایش برقراری ارتباط با مصرف‌کننده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 20-29]
 • برچسب هوشمند طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویة گیاهی به عنوان شناساگر [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 68-77]
 • برش های میوه و سبزیجات روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • برگر تأثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 44-53]
 • بِرَند مطالعه راهکارهای توسعه علامت تجاری(برندینگ) از طریق طراحی بسته بندی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 6-17]
 • برندینگ مطالعه راهکارهای توسعه علامت تجاری(برندینگ) از طریق طراحی بسته بندی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 6-17]
 • بسته بررسی اثر جنس بسته بندی و تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر بسته بندی شده [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته آموزشی هنر اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]
 • بسته بندی بسته بندی و نشانه گذاری مهمات [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • بسته بندی بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • بسته بندی روش های بسته بندی قطعات و لوازم حساس الکترونیکی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بسته بندی بسته بندی نانو در گوشت [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بسته بندی تولید و کاربرد برچسب های بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بسته بندی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر گوجه فرنگی تحت تأثیر نوع بسته بندی در طی انبار مانی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • بسته بندی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر انتخاب مشتریان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته بندی استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته بندی بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • بسته بندی معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • بسته بندی اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • بسته بندی تأثیر فرآیندهای حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مهاجرت نرم کننده ها به درون مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • بسته بندی نشانه گذاری و رنگ بندی در پوشش و بسته بندی مهمات توپخانه ای [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته بندی معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته بندی مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته بندی ارزیابی بسته بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدّت ماندگاری محصولات غذایی بسته بندی شده [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • بسته بندی کاربرد اتمسفر اصلاح شده جهت نگه داری و بسته بندی دانه های انار [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته بندی مروری بر اثر فرایندهای پرتودهی و مایکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • بسته بندی بررسی مقایسه ای روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در فرآیند ساخت کاغذهای بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • بسته بندی بسته‌بندی و نقش آن در ارتقاء کیفی محصولات صنایع‌دستی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • بسته بندی اهمیت مشتقات سلولزی در تولید فیلم‌های زیست‌تخریب پذیر برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • بسته بندی بررسی چالش ها و مشکلات بسته بندی زعفران [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • بسته بندی آسیب شناسی بسته بندی و عرضه محصولات صنایع دستی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • بسته بندی ویژگی های طراحی بسته بندی های مواد غذایی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • بسته بندی زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی افزایش ماندگاری مواد غذایی با بکارگیری نانو پوشش ها در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته بندی فیلم های مرکب بر پایه نانوسلولز در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته بندی بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته بندی امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی معرفی سامانه نرم افزار جانمایی انواع اشکال بسته‌بندی در وسایل حمل‌و‌نقلی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی مروری بر پلاستیک‌ها و کاربردشان در بسته‌بندی مواد غذایی به روش اتمسفر تغییر یافته [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه) [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی بهبود عملکرد فیلم های بسته بندی مواد غذایی با بکارگیری ارتقاء دهنده های چسبندگی سیلانی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • بسته بندی بسته بندی مواد غذایی توسط بیوپلیمرهای با منشأ پروتئین گیاهی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • بسته بندی چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • بسته بندی مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]
 • بسته بندی اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • بسته بندی واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • بسته بندی کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبوردهی آن [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 64-77]
 • بسته بندی مروری بر مهم ترین الزامات استانداردهای بسته بندی چوبی (مواد اولیه، اتصالات و متعلقات همراه) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 54-69]
 • بسته بندی اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]
 • بسته بندی اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]
 • بسته بندی مطالعه راهکارهای توسعه علامت تجاری(برندینگ) از طریق طراحی بسته بندی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 6-17]
 • بسته بندی بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 18-27]
 • بسته بندی درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]
 • بسته بندی اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]
 • بسته بندی بررسی اثر سقوط و ضربه، بر بسته بندی دستگاه های الکترونیکی در هنگام حمل و نقل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 62-75]
 • بسته بندی استفاده راهبردی از رنگ در بسته بندی کالاهای دارای نشان تجاری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 54-69]
 • بسته بندی برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 76-91]
 • بسته بندی عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]
 • بسته بندی بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • بسته بندی بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • بسته بندی تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 78-85]
 • بسته بندی بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • بسته بندی خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 64-71]
 • بسته بندی شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]
 • بسته بندی نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 72-81]
 • بسته بندی کاربرد نانوکریستال های سلولزی در فیلم های بسته بندی مواد غذایی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 54-63]
 • بسته بندی بررسی تأثیر نشانه های خوش یمن (مسکات)، در طراحی بسته بندی نوشیدنی ها [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 6-15]
 • بسته بندی تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 56-71]
 • بسته بندی تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 52-59]
 • بسته بندی خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 60-69]
 • بسته بندی تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • بسته بندی شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 28-41]
 • بسته بندی بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 6-17]
 • بسته بندی ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]
 • بسته بندی رنگ ها توصیه گران قابلی هستند، آیا رنگ مورد علاقه شما؛ همان رنگ مورد علاقه تان روی بسته بندی است؟ [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 40-49]
 • بسته ‏بندی روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 72-81]
 • بسته‏ بندی استفاده از اسیدهای آلی در بسته ‏بندی‏ مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته‌بندی استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • بسته‌بندی بسته‌بندی در نبرد ناهمگون [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • بسته‌بندی بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • بسته‌بندی ویژگی جوهر‌های چاپ برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته‌بندی طراحی و ساختار بسته‌بندی کاغذی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • بسته‌بندی مقوای بسته‌بندی توپر [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • بسته‌بندی تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین-کیتوزان بر بسته‌بندی گوشت مرغ تازه [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • بسته‌بندی غنی‌سازی مواد بسته بندی بر پایۀ زیست پلیمر رژیمی به وسیله عصاره زیست فعال گیاهان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • بسته‌بندی شناسایی سلیقه بصری مخاطب بر مبنای طبقه اجتماعی مطالعه موردی: بسته های چای [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته‌بندی نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]
 • بسته‌بندی بررسی نقش درجه‌بندی و بسته‌بندی در بهبود بازاریابی و صادرات خرمای ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 42-53]
 • بسته‌بندی تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 42-53]
 • بسته‌بندی تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]
 • بسته‌بندی بررسی مشکلات فراوان صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با نگاه محاسباتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 44-55]
 • بسته‌بندی بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]
 • بسته‌بندی بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]
 • بسته‌بندی بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]
 • بسته بندی(1) لوگو و نام محصول در بسته‌بندی نوشیدنی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • بسته بندی اتمسفر اصلاح شده تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 38-51]
 • بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 36-47]
 • بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) محصولات تازه مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی معرفی سامانه نرم افزار جانمایی انواع اشکال بسته‌بندی در وسایل حمل‌و‌نقلی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی الکترومغناطیسی و استریلیزاسیون افزایش زمان ماندگاری بسته های غذا به روش جریان الکترومغناطیسی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده جلوگیری رشد قارچ روی نان گندم و چاودار با بسته بندی فعال و اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) مراحل مهم در طراحی بسته بندی میوه ها و سبزیجات با اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 6-17]
 • بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و زمان ماندگاری تأثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر زمان ماندگاری نان های نیم پخته [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 20-27]
 • بسته بندی بازدارنده بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 46-59]
 • بسته بندی بنزین بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 4-19]
 • بسته بندی بهبود یافته فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • بسته بندی پایدار بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 6-17]
 • بسته‌بندی پایدار کاربرد قارچ‌های خوراکی در تولید بسته بندی پایدار [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 6-15]
 • بسته بندی تجاری بسته بندی نظامی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • بسته بندی تعاملی پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی به منظور افزایش برقراری ارتباط با مصرف‌کننده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 20-29]
 • بسته بندی حمل و نقلی لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]
 • بسته بندی خود گرم شونده بررسی فرآیند حرارت زایی در بسته بندی های خود گرم شونده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته بندی خوراکی کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • بسته بندی در خلأ و برچسب زنی بسته بندی در صنایع گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • بسته بندی سبز سنجش ارتباط بسته بندی سبز با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات تند مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 70-75]
 • بسته‌بندی شفاف محافظت از بسته‌بندی شفاف در برابر اشعه فرابنفش [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • بسته بندی صادراتی کاربرد نقوش تصویری ایرانی- اسلامی در طراحی و هویت بخشی بسته بندی صنایع غذایی صادراتی ایران(چای، پسته، زعفران) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 32-41]
 • بسته‌بندی ضدمیکروبی استفاده از پوشش های با خاصیت ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته بندی غذا ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • بسته بندی غذایی کاربردهای جدید ریز پوشانی در بسته بندی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • بسته بندی غذایی استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]
 • بسته بندی فعال جلوگیری رشد قارچ روی نان گندم و چاودار با بسته بندی فعال و اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • بسته بندی فعال بسته بندی زیست فعال تبدیل مواد غذایی به غذاهای سالم تر [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • بسته بندی فعال ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی فعال مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی فعال بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 6-15]
 • بسته بندی فعال مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]
 • بسته بندی فعال فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • بسته‌بندی فعال مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • بسته بندی فعّال مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 20-27]
 • بسته‌بندی فعال مواد غذایی طراحی بسته‌بندی‌ فعال مواد غذایی حاوی سنسورهای هالوکرومیک به کمک نانوالیاف حاصل از روش الکتروهیدرودینامیک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 6-17]
 • بسته بندی فعال و هوشمند روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته بندی فعال و هوشمند جنبه های قانونی و ایمنی کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 78-90]
 • بسته بندی مهمات بسته بندی مهمات و لجستیک نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • بسته بندی مواد غذایی بسته بندی در صنایع گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • بسته بندی مواد غذایی استفاده از نانوذرّات سیلیکایی مونت موریلونیت(MMT) در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • بسته بندی مواد غذایی معرفی مواد کاغذی و مقوایی نوین‌ در بسته بندی محصولات صنایع غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته بندی مواد غذایی تهیه و بررسی خواص فیلم چند جزیی زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • بسته بندی مواد غذایی تأثیر فرآیند فشار بالا بر ویژگی های فیلم های بسته بندی مورد استفاده در مواد غذایی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی مواد غذایی بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته بندی مواد غذایی مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 6-17]
 • بسته بندی مواد غذایی مروری بر اثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 56-65]
 • بسته بندی مواد غذایی مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • بسته بندی مواد غذایی فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • بسته بندی مواد غذایی مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]
 • بسته‌بندی مواد غذایی جلوگیری از افزایش دمای محصولات غذایی بسته‌بندی شده در زنجیره سرد با استفاده از مواد جاذب انرژی حرارتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 18-27]
 • بسته‌بندی مواد غذایی مروری بر سنتز، ویژگی ها و کاربرد نانوامولسیون ها در بسته‌بندی مواد غذایی فعال زیستی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 42-53]
 • بسته بندی مواد غذایی ارگانیک درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]
 • بسته بندی مواد غذایی و پلیمرهای غیر مهاجرتی بسته بندی زیست فعال تبدیل مواد غذایی به غذاهای سالم تر [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • بسته بندی نظامی(3) بسته بندی نظامی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • بسته بندی نوشیدنی تعیین مسیر و هدف در طراحی گرافیک بسته بندی نوشیدنی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • بسته بندی نوشیدنی اصول ترکیب بندی در بسته بندی نوشیدنی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • بسته بندی های زیست تخریب پذیر تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • بسته بندی های ضد میکروبی تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • بسته‌بندی‌های فعال و مواد بسته‌بندی فنّاوری ‌های بسته‌بندی زیست فعال برای افزایش زمان ماندگاری محصولات گوشتی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • بسته بندی های هوشمند کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته بندی هوشمند مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی هوشمند مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی هوشمند مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]
 • بسته بندی هوشمند فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • بسته بندی هوشمند مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • بسته‌بندی هوشمند پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی به منظور افزایش برقراری ارتباط با مصرف‌کننده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 20-29]
 • بسته بندی هوشمند و فعال کاربرد بسته بندی هوشمند و فعال در بسته بندی نان و سایر محصولات پخت [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بسته بندی و برند تبیین اثر هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه بسته بندی و نشان تجاری با نقش میانجی عملکرد سازمان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 76-90]
 • بسته بندی و دربندی فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • بسته بندی و فیلم خوراکی ژلاتین ماهی: یک ماده تجدیدپذیر برای تولید پوشش های زیست تخریب پذیر فعال [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • بسته بندی و میکروارگانیسم استفاده از نانو کامپوزیت های نقره، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی جهت حفاظت مواد غذایی در برابر میکروارگانیسم ها [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • بسته بندی و میکروبی معرفی روش ها و الزامات مهم در بسته بندی مواد پرتوزا [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • بسته بندی و وکیوم بررسی تأثیرات بسته بندی وکیوم با نایلون روی تغییرات امگا 3 و امگا 6 در فیله کپور [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بسته‌های چندلایی مقوایی مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • بنتونیت بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 6-15]
 • بنزین مظروف بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 4-19]
 • بهبود اتصال چسبی بررسی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت استحکام اتصالات چسبی در صنایع بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 66-73]
 • بیوپلی مر تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • بیوپلیمر پروتئینی بسته بندی مواد غذایی توسط بیوپلیمرهای با منشأ پروتئین گیاهی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • بیوپلیمر و خاصیت بازدارندگی خاصیت بازدارندگی فیلم های خوراکی در برابر بخار آب و روش های بهبود آن [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • بوراکس سدیم مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • بوراکس و سودکاستیک فنّاوری چسب در صنعت مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 3، 1389]

پ

 • پاستوریزاسیون ساختارهای بسته‌بندی های انعطاف‌پذیر مورد استفاده در تیمارهای فشار بالا [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • پاکت(4) بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پاکسازی مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پاک‌کننده مروری بر روش‌های کنترل و کاهش آلاینده‌های صنایع بسته‌بندی و چاپ [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • پالت بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • پالت بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 6-17]
 • پانل، جذب آب و واکشیدگی ضخامت ساخت پانل از دورریز بسته های چند لایه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • پتانسیل زتا روش های مختلف اندازه گیری پتانسیل زتای ذرّات و بهبود ویژگی‌های خمیر و کاغذ CMP با استفاده از خنثی سازی زباله های آنیونی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • پخت لیزری انتخابی کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • پذیرش کیفیت تأثیر بازاریابی رابطه‌مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 18-31]
 • پرتودهی مروری بر اثر فرایندهای پرتودهی و مایکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • پرتودهی و فنّاوری نانو بررسی چالش ها و مشکلات بسته بندی زعفران [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • پرتودهی یونیزه کننده مروری بر اثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 56-65]
 • پرتو زا معرفی روش ها و الزامات مهم در بسته بندی مواد پرتوزا [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • پرس تَر تأثیر فرایند خشک کردن و فعال‌سازی در کاغذ [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • پری کاندیشنر (پیش مشروط سازی) بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پری هیتر(گرم‌کن) بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پروتئین آب پنیر مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • پساب کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • پساب صنایع کاغذ و بسته بندی رنگ زدایی از پساب صنعت کاغذ و بسته بندی با استفاده از فرآیندهای اکسایش فنتون و شبه فنتون [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 30-43]
 • پسته اثر ماندگاری پوشش خوراکی متیل سلولز در مغز پسته در طول نگهداری [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پسته نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • پسماند مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 68-79]
 • پیشگیری ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]
 • پیشگیری وضعی ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]
 • پلی(3- هیدروکسی بوتیرات) PHB بسته بندی های پلی(3- هیدروکسی بوتیرات) برای نگهداری مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • پلی‌اتیلن تهیه پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر نشاسته، پلی‌اتیلن و بررسی خواص آنها [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پلی‌اتیلن بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پلی اتیلن سبک تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • پلی اتیلن سبک خطی تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • پلی استر کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • پلاستیک روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 72-81]
 • پلاستیک بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-73]
 • پلاستیک مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 68-79]
 • پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر تهیه پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر نشاسته، پلی‌اتیلن و بررسی خواص آنها [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پلاستیک ها و بسته بندی بسته بندی های پلی(3- هیدروکسی بوتیرات) برای نگهداری مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • پلاستیک و زمان ماندگاری بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • پلاسمای سرد مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پلی آمینوآمید اپی کلروهیدرین بررسی تأثیر استفاده از کربوکسی‌متیل‌سلولز(CMC) به منظور بهبود مقاومت‌های کششی در کاغذهای بسته‎بندی [دوره 3، شماره 11، 1391]
 • پلی آنیلین سنتز نانو کامپوزیت کیتوزان- پلی آنیلین و بررسی ویژگی های ساختاری و زیستی و ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 80-92]
 • پلی‌پروپیلن تهیه پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر نشاسته، پلی‌اتیلن و بررسی خواص آنها [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پلی پروپیلن و افزایش ماندگاری کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • پلی‌فنول و عصاره‌های گیاهی غنی‌سازی مواد بسته بندی بر پایۀ زیست پلیمر رژیمی به وسیله عصاره زیست فعال گیاهان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • پلی کلروپرن پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]
 • پلی لاکتیک اسید تهیه بسته بندی های آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 60-67]
 • پلی لاکتیک اسید (PLA) کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبوردهی آن [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 64-77]
 • پلی لاکتیک اسید (PLA) عملکرد بسته بندی مواد غذایی بر پایه نانوکامپوزیت های پلی (لاکتیک اسید)/رس طی هوازدگی طبیعی: مکانیسم ها و ویژگی ها [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 82-93]
 • پلیمر بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • پلیمر بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • پلیمر تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • پلیمر زیستی فیلم های مرکب بر پایه نانوسلولز در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • پلیمر زیست تخریب پذیر و پلاستیک استفاده از نانوذرّات سیلیکایی مونت موریلونیت(MMT) در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پلیمرهای رسانا و زیست ‌تخریب‌پذیری سنتز نانو کامپوزیت کیتوزان- پلی آنیلین و بررسی ویژگی های ساختاری و زیستی و ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 80-92]
 • پلیمرهای زیست تخریب پذیر اهمیت مشتقات سلولزی در تولید فیلم‌های زیست‌تخریب پذیر برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • پلیمرهای غیر مهاجرتی بسته بندی زیست فعال تبدیل مواد غذایی به غذاهای سالم تر [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • پلی‌وینیل‌آمین مروری بر استفاده از افزودنی‌های مقاومت خشک برای بهبود مقاومت‌های مقوای بسته‌بندی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • پنیر استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • پوشاک بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پوشش پوشش های خوراکی در بسته بندی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • پوشش قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-53]
 • پوشش پلاسمایی مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پوشش پلیمری مروری بر مواد و پوشش های داخلی قوطی های کنسرو جهت بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 72-81]
 • پوشش ترکیبی و کاربرد پوشش های خوراکی معرفی و کاربرد پوشش های خوراکی در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • پوشش خوراکی افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • پوشش خوراکی استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • پوشش خوراکی فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • پوشش خوراکی کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]
 • پوشش خوراکی تهیه و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی نانو پوشش خوراکی از مخلوط کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار و نانوذرّات اکسید روی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 6-17]
 • پوشش خوراکی تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]
 • پوشش دهی کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • پوشش دهی پوشش‌دهی کاغذ سبک با پروتئین آب پنیر برای بسته‌بندی محصولات چرب [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • پوشش دهی مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه) [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • پوشش دهی بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • پوشش دهی مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]
 • پوشش‌دهی استفاده از پوشش‌های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه‌های آجیلی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • پوشش‌دهی تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین-کیتوزان بر بسته‌بندی گوشت مرغ تازه [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • پوشش‌دهی بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • پوشش دهی توت فرنگی بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 36-47]
 • پوشش‌دهی‌های جدید ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • پوشش دهی و متیل سلولز اثر ماندگاری پوشش خوراکی متیل سلولز در مغز پسته در طول نگهداری [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • پوشش شفاف تهیه و ارائه فرمول ساخت پوشش شفاف برای محافظت و دوام چاپ بسته بندی در انواع قوطی های فلزی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 42-53]
 • پوشش فلزی مروری بر مواد و پوشش های داخلی قوطی های کنسرو جهت بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 72-81]
 • پوشش های خوراکی استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]
 • پوشش های خوراکی ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 48-59]
 • پوشش‌های خوراکی کاربرد فیلم‌های خوراکی ضد میکروبی در بسته بندی فراورده‌های گوشتی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • پوشش های کاغذی بررسی امکان سنجی استفاده از انواع پوشش های بایو پلیمری بر روی مواد بسته بندی کاغذی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 18-27]
 • پوشش‌های ممانعتی معرفی مواد کاغذی و مقوایی نوین‌ در بسته بندی محصولات صنایع غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • پوشش‌های هیدروکلوئیدی تأثیر پوشش‌های خوراکی بر پایه هیدروکلوئید بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سرخ شده سیب‌زمینی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • پولالان فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • پیوند(تشکیل پیوند) تأثیر فرایند خشک کردن و فعال‌سازی در کاغذ [دوره 1، شماره 4، 1389]

ت

 • تازگی روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • تاکستان بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 18-27]
 • تجارت بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • تجارت بین المللی بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]
 • تجربه نشان تجاری عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]
 • تحقیقات بازاریابی تعیین مسیر و هدف در طراحی گرافیک بسته بندی نوشیدنی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • تحلیل محتوا شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 28-41]
 • تخته تراشه جهت دار (OSB) بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 6-17]
 • تخته کف بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • تخریب مولکولی و جذب نور ی و سلولزی محافظت از بسته‌بندی شفاف در برابر اشعه فرابنفش [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • ترجیحات مصرف کننده درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]
 • ترجیح بسته بندی رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • ترجیح نام تجاری بررسی رابطه بین ویژگی‌های بسته‌بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف‌کنندگان کالا‌های ورزشی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 54-67]
 • ترس از نوآوری مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 6-17]
 • ترکیبات ضد میکروبی استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • ترکیب بندی لایه ها تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • ترکیب بندی و عناصر بصری اصول ترکیب بندی در بسته بندی نوشیدنی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • ترموپلاستیک مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • تسلیحات تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 56-71]
 • تصاویر بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]
 • تصاویر بسته بندی بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • تصویر ذهنی نشان تجاری بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • تعامل با مصرف کننده پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی به منظور افزایش برقراری ارتباط با مصرف‌کننده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 20-29]
 • تعمیرات تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 56-71]
 • تلفن همراه ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]
 • تیمار بهینه‌سازی جذب سطحی CMC به منظور افزایش شقی کششی در خمیر کاغذ پهن‌برگان [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • تیمار فراصوتی و خواص مقاومتی اثر نانوذرّات سلولزی بر ویژگی های کاغذ [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • تیمار و کیفیت بررسی اثر جنس بسته بندی و تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر بسته بندی شده [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • تمایز بسته بندی رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • تنش پیل و کیلواژ بررسی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت استحکام اتصالات چسبی در صنایع بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 66-73]
 • تهدیدها و فرصت ها تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • توان صنعت تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]
 • توان مالی تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]
 • توت فرنگی ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • توت فرنگی تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]
 • توزیع استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • توزیع(5) و لجستیکی بسته بندی نظامی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • توسعه بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • توسعه پایدار بسته بندی درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]

ث

 • ثبات محیط تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]

ج

 • جاذب اکسیژن اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • جاذب اکسیژن افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • جاذب اکسیژن بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 6-15]
 • جذّابیّت بسته بندی تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]
 • جذب روغن تأثیر پوشش‌های خوراکی بر پایه هیدروکلوئید بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سرخ شده سیب‌زمینی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • جذب مایعات مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • جیره انفرادی استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • جعبه بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • جعبه بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • جعبه بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 6-17]
 • جعل ارزیابی شیوه های کارآمد در پیشگیری وضعی از جعل عناصر چاپ بر روی بسته بندی تلفن همراه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 30-39]
 • جنبه اجتماعی بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 6-17]
 • جوهر ویژگی جوهر‌های چاپ برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • جوهرزدایی اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • جوهرزدایی آنزیمی و کاغذهای بسته‌بندی اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]

چ

 • چاپ پذیری مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • چاپ پذیری و قابلیت بازیافت معرفی مواد کاغذی و مقوایی نوین‌ در بسته بندی محصولات صنایع غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • چاپ جوهرافشان کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • چاپ فلکسوگرافی تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • چاپگر سه بعدی کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • چاپ و ویژگی های ساختاری تولید و کاربرد برچسب های بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • چاروق نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]
 • چالش ها چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 6-13]
 • چاودار جلوگیری رشد قارچ روی نان گندم و چاودار با بسته بندی فعال و اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • چیدمان بسته بندی نظامی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • چسب مایع پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]
 • چسبندگی بهبود عملکرد فیلم های بسته بندی مواد غذایی با بکارگیری ارتقاء دهنده های چسبندگی سیلانی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • چسبندگی ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 60-65]
 • چسب نشاسته اثر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • چسب نشاسته کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • چسب های گرماده فنّاوری چسب در صنعت مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • چسب های گرماگیر فنّاوری چسب در صنعت مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • چگالی تَر و خواص مقاومتی کاغذ تأثیر فرایند خشک کردن و فعال‌سازی در کاغذ [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • چوب پلاستیک بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • چوب و استاندارد مروری بر مهم ترین الزامات استانداردهای بسته بندی چوبی (مواد اولیه، اتصالات و متعلقات همراه) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 54-69]

ح

 • حامل کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • حجم آزاد تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • حرارت دهی اهمیک و مایکروویو معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • حساسیت قیمت مصرف کننده عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]
 • حشرات کاربردهای جدید ریز پوشانی در بسته بندی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • حشرات اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]
 • حفاظت از محموله آسیب شناسی پیامدهای زیان بار اقتصادی حاصل از یک بسته بندی نامناسب [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • حفظ کیفیت جلوگیری از افزایش دمای محصولات غذایی بسته‌بندی شده در زنجیره سرد با استفاده از مواد جاذب انرژی حرارتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 18-27]
 • حلال مروری بر روش‌های کنترل و کاهش آلاینده‌های صنایع بسته‌بندی و چاپ [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • حمل و جابه‌جایی استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • حمل ونقل معرفی سامانه نرم افزار جانمایی انواع اشکال بسته‌بندی در وسایل حمل‌و‌نقلی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • حمل و نقل بسته بندی نظامی [دوره 1، شماره 4، 1389]

خ

 • خیار تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 78-85]
 • خاصیت ممانعت بالا اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • خرید اجباری بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • خرده فروشی شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 38-49]
 • خرما فناوری بسته‌بندی خرما [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • خرما بررسی نقش درجه‌بندی و بسته‌بندی در بهبود بازاریابی و صادرات خرمای ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 42-53]
 • خسارت لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]
 • خشک کردن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر گوجه فرنگی تحت تأثیر نوع بسته بندی در طی انبار مانی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • خشک کردن مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه) [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • خشک کردن تأثیر دمای خشک کردن با آون بر روی ویژگی های امولسیفایری و رنگی صمغ دانه شاهی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 52-57]
 • خصوصیات مکانیکی بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • خصوصیات ممانعتی بررسی امکان سنجی استفاده از انواع پوشش های بایو پلیمری بر روی مواد بسته بندی کاغذی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 18-27]
 • خط لوگو و نام محصول در بسته‌بندی نوشیدنی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • خطرناک معرفی روش ها و الزامات مهم در بسته بندی مواد پرتوزا [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • خلّاقیّت تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]
 • خلاقیت بسته بندی تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]
 • خمیر چوب سخت (پهن‌برگان) بهینه‌سازی جذب سطحی CMC به منظور افزایش شقی کششی در خمیر کاغذ پهن‌برگان [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • خمیر حل شونده ویژگی و کاربرد خمیرهای حل شونده، مشتقات آن و نقش آنها در صنعت بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • خمیرهای حل شونده ویژگی و کاربرد خمیرهای حل شونده، مشتقات آن و نقش آنها در صنعت بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • خمیرهای مکانیکی بررسی مقایسه ای روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در فرآیند ساخت کاغذهای بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • خواص حرارتی تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • خواص رئولوژیکی بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]
 • خواص عملکردی مواد مرکب زیست تخریب‌پذیر و نقش آن‌ها در اصلاح خواص عملکردی فیلم‌های بسته‌بندی بر پایه پروتئین‌ها [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • خواص عملکردی و نفوذپذیری به اکسیژن استفاده از پوشش‌های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه‌های آجیلی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • خواص فیزیکی مکانیکی تهیه و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی نانو پوشش خوراکی از مخلوط کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار و نانوذرّات اکسید روی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 6-17]
 • خواص فیزیکی و شیمیایی تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]
 • خواص کیفی و سرخ کردن تأثیر پوشش‌های خوراکی بر پایه هیدروکلوئید بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سرخ شده سیب‌زمینی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • خواص مکانیکی تهیه پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر نشاسته، پلی‌اتیلن و بررسی خواص آنها [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • خواص مکانیکی تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • خواص مکانیکی بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]
 • خواص ممانعتی و مقوا کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • خواص نوری خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 64-71]
 • خوانش تمثیلی طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]
 • خوراکی افزایش ماندگاری مواد غذایی با بکارگیری نانو پوشش ها در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • خوردگی مقاومت پوشش‌های محافظ ورق فولادی در برابر خوردگی ناشی از مواد غذایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • خوردگی تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]
 • خوردگی خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 60-69]
 • خوردگی فیزیکی استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]

د

 • دارچین ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • دافع جانور کاربردهای جدید ریز پوشانی در بسته بندی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • دی اکسیدتیتانیم و نفوذپذیری نسبت به بخارآب بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته PVA حاوی نانوذرّات دی اکسیدتیتانیم و سلولز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • دی اکسید تیتانیوم استفاده از نانو کامپوزیت های نقره، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی جهت حفاظت مواد غذایی در برابر میکروارگانیسم ها [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • دی آمونیوم هیدروژن فسفات مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • دانه انار کاربرد اتمسفر اصلاح شده جهت نگه داری و بسته بندی دانه های انار [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • دانه های انار بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • دبل فیسرچاقو (خط‌انداز) بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • دخانیات بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 46-59]
 • درب بندی راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطّلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • درجه‌بندی بررسی نقش درجه‌بندی و بسته‌بندی در بهبود بازاریابی و صادرات خرمای ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 42-53]
 • دستگاه های الکترونیکی بررسی اثر سقوط و ضربه، بر بسته بندی دستگاه های الکترونیکی در هنگام حمل و نقل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 62-75]
 • دمای انتقال شیشه ای تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • دمای انتقال شیشه ای اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]
 • دور ریزهای بسته های چند لایه ساخت پانل از دورریز بسته های چند لایه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • دوستدار محیط زیست ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]

ذ

 • ذخیره‌سازی مقاومت پوشش‌های محافظ ورق فولادی در برابر خوردگی ناشی از مواد غذایی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ر

 • راندمان حذف رنگ رنگ زدایی از پساب صنعت کاغذ و بسته بندی با استفاده از فرآیندهای اکسایش فنتون و شبه فنتون [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 30-43]
 • راهبردی تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]
 • راهبردها چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 6-13]
 • راهکارها نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • ریزپوشانی کاربردهای جدید ریز پوشانی در بسته بندی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • ریزپوشانی مروری بر سنتز، ویژگی ها و کاربرد نانوامولسیون ها در بسته‌بندی مواد غذایی فعال زیستی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 42-53]
 • رزین آلکید کوتاه روغن تهیه و ارائه فرمول ساخت پوشش شفاف برای محافظت و دوام چاپ بسته بندی در انواع قوطی های فلزی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 42-53]
 • رزین اوره فرمالدئید تهیه و ارائه فرمول ساخت پوشش شفاف برای محافظت و دوام چاپ بسته بندی در انواع قوطی های فلزی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 42-53]
 • رزین ملامین فرمالدئید تهیه و ارائه فرمول ساخت پوشش شفاف برای محافظت و دوام چاپ بسته بندی در انواع قوطی های فلزی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 42-53]
 • رس عملکرد بسته بندی مواد غذایی بر پایه نانوکامپوزیت های پلی (لاکتیک اسید)/رس طی هوازدگی طبیعی: مکانیسم ها و ویژگی ها [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 82-93]
 • رسوخ اجزا و بوی جوهر ویژگی جوهر‌های چاپ برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • رطوبت و حرارت بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • رفتار خرید سنجش ارتباط بسته بندی سبز با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات تند مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 70-75]
 • رفتار خریدار بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]
 • رفتار مصرف کننده سنجش ارتباط بسته بندی سبز با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات تند مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 70-75]
 • رفتارهای فیزیک و شیمیایی اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]
 • رنگ چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • رنگ استفاده راهبردی از رنگ در بسته بندی کالاهای دارای نشان تجاری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 54-69]
 • رنگ خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 64-71]
 • رنگ نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 72-81]
 • رنگ بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]
 • رنگ رنگ ها توصیه گران قابلی هستند، آیا رنگ مورد علاقه شما؛ همان رنگ مورد علاقه تان روی بسته بندی است؟ [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 40-49]
 • رنگ اسید- قرمز تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • رنگ بسته بندی بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • رنگ بسته بندی بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • رنگ کاتیونی ویولت تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • روانشناسی رنگ چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • روش ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • روش الکتروشیمیایی (‏EC‏)‏ استفاده از روش الکتروشیمیایی(EC) برای تیمار پساب صنایع خمیر و کاغذ [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • روش الکتروفورز روش های مختلف اندازه گیری پتانسیل زتای ذرّات و بهبود ویژگی‌های خمیر و کاغذ CMP با استفاده از خنثی سازی زباله های آنیونی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • روش بتل و چوب تبریزی مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • روش پتانسیل جریانی و تیتراسیون کلوئیدی روش های مختلف اندازه گیری پتانسیل زتای ذرّات و بهبود ویژگی‌های خمیر و کاغذ CMP با استفاده از خنثی سازی زباله های آنیونی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • روش ترکیبی اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • روش شناسی پاسخ سطح کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]
 • روش های ارزیابی ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • روش ‏های کروماتوگرافی روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 72-81]
 • روغن خردل و آلیل ایزو تیوسیانات جلوگیری رشد قارچ روی نان گندم و چاودار با بسته بندی فعال و اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • روغن کنجد تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]
 • روکش مقاومت پوشش‌های محافظ ورق فولادی در برابر خوردگی ناشی از مواد غذایی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ز

 • زیان اقتصادی و هزینه بسته بندی آسیب شناسی پیامدهای زیان بار اقتصادی حاصل از یک بسته بندی نامناسب [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • زانتان برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]
 • زیبایی شناسی زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • زیست‌پلیمر غنی‌سازی مواد بسته بندی بر پایۀ زیست پلیمر رژیمی به وسیله عصاره زیست فعال گیاهان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • زیست تخریب پذیر پوشش های خوراکی در بسته بندی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • زیست تخریب پذیر پلیمرها و پلاستیک های بسته بندی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • زیست تخریب پذیر تهیه و بررسی خواص فیلم چند جزیی زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • زیست تخریب پذیر بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • زیست تخریب پذیر تهیه و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی نانو پوشش خوراکی از مخلوط کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار و نانوذرّات اکسید روی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 6-17]
 • زیست تخریب پذیر تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذرّه دی اکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 42-51]
 • زیست تخریب پذیری بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]
 • زیست تخریب‌پذیر مواد مرکب زیست تخریب‌پذیر و نقش آن‌ها در اصلاح خواص عملکردی فیلم‌های بسته‌بندی بر پایه پروتئین‌ها [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • زیست‌تخریب‌پذیری تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • زیست‌تخریب‌پذیری کاربرد قارچ‌های خوراکی در تولید بسته بندی پایدار [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 6-15]
 • زیست تخریب پذیری و فعالیت فوتوکاتالیستی مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 68-79]
 • زیست تخریب‌پذیر و فیلم کامپوزیتی تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • زیست‌سازگار تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • زیست محیط بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 6-17]
 • زیست محیطی و ترکیبات نفتی اهمیت مشتقات سلولزی در تولید فیلم‌های زیست‌تخریب پذیر برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • زعفران بررسی چالش ها و مشکلات بسته بندی زعفران [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • زمان ماندگاری مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]
 • زمان مندی فیزیکی تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • زنجیره تأمین جهانی و بسته بندی بسته‌بندی، فیلمنامه ای از تجسم یک خلق تا تحقق یک اثر [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • زنجیره تأمین مواد غذایی و امنیت غذایی فنّاوری شناساگر فرکانس رادیویی و کاربرد آن در ردیابی مواد غذایی بسته بندی شده چالش ها و راهکارها [دوره 2، شماره 8، 1390]

ژ

 • ژلاتین تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • ژلاتین ماهی ژلاتین ماهی: یک ماده تجدیدپذیر برای تولید پوشش های زیست تخریب پذیر فعال [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • ژلاتین ماهی اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • ژلاتین و کیتوزان تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین-کیتوزان بر بسته‌بندی گوشت مرغ تازه [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • ژل آلوئه ورا بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف [دوره 5، شماره 20، 1393]

س

 • ساختار شیمیایی مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • ساختار لایه لایه کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • ساختار و ویژگی‌ها طراحی و ساختار بسته‌بندی کاغذی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • سازمان تجارت جهانی تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • سازه های بسته بندی شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 28-41]
 • سالاد سبزیجات تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 38-51]
 • سامانه های رادیو فرکانس(RFID) مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • سیب‌زمینی تأثیر پوشش‌های خوراکی بر پایه هیدروکلوئید بر جذب روغن و خواص کیفی خلال سرخ شده سیب‌زمینی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • سدیم پروپیونات جلوگیری رشد قارچ روی نان گندم و چاودار با بسته بندی فعال و اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • سرمازدگی تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 78-85]
 • سیستم های آزادسازی طعم و جاسازی رایحه کاربردهای جدید ریز پوشانی در بسته بندی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • سطوح بسته بندی نمادها و علائم در بسته بندی محصولات نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • سقوط بررسی اثر سقوط و ضربه، بر بسته بندی دستگاه های الکترونیکی در هنگام حمل و نقل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 62-75]
 • سلامت محور بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]
 • سیلان بهبود عملکرد فیلم های بسته بندی مواد غذایی با بکارگیری ارتقاء دهنده های چسبندگی سیلانی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • سیلان ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 60-65]
 • سلیقه شناسایی سلیقه بصری مخاطب بر مبنای طبقه اجتماعی مطالعه موردی: بسته های چای [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • سلولاز کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • سلولز کاربرد نانوکریستال های سلولزی در فیلم های بسته بندی مواد غذایی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 54-63]
 • سلولزها بررسی مقایسه ای روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در فرآیند ساخت کاغذهای بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • سینگل فیس بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • سهولت مصرف استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • سوپر آبگریز کاغذ بازیافتی سوپرآب گریز عامل دار شده و بازدارنده آتش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 76-83]
 • سوریمی تأثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 44-53]

ش

 • شاخص پارگی امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • شاخص ترکیدن امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • شاخص کشش امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • شخصیت تبلیغاتی بررسی تأثیر نشانه های خوش یمن (مسکات)، در طراحی بسته بندی نوشیدنی ها [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 6-15]
 • شخصیت نشان تجاری بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • شدّت تنفس مراحل مهم در طراحی بسته بندی میوه ها و سبزیجات با اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 6-17]
 • شیر پاستوریزه و فراپاستوریزه بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • شست و شو اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • شکاف بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • شکل بسته بندی بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • شیمیایی استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • شناخت مشتری تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]
 • شناسایی الیاف اهمیت شناسایی ترکیب الیاف در ارتقای ویژگی‌های کاغذهای بسته‌بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • شناساگر تازگی بررسی شناساگرهای تازگی و دما - زمان در بسته بندی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • شناساگر دمایی-زمانی طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویة گیاهی به عنوان شناساگر [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 68-77]
 • شناساگر دما- زمان و بسته بندی مواد غذایی بررسی شناساگرهای تازگی و دما - زمان در بسته بندی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • شناساگرها بررسی شناساگرهای تازگی و دما - زمان در بسته بندی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • شناساگرهای دما- زمان و شناساگر تازگی مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • شناورسازی اهمیت فرآیند جوهرزدایی در کاغذهای بسته‌بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]

ص

 • صادرات بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • صادرات بررسی نقش درجه‌بندی و بسته‌بندی در بهبود بازاریابی و صادرات خرمای ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 42-53]
 • صادرات و واردات نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • صمغ دانه شاهی تأثیر دمای خشک کردن با آون بر روی ویژگی های امولسیفایری و رنگی صمغ دانه شاهی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 52-57]
 • صمغ درخت زردآلو بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 36-47]
 • صنایع بسته‌بندی فناوری بسته‌بندی خرما [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • صنایع چاپ بررسی مشکلات زیست محیطی و آلاینده‌های صنایع چاپ و بسته‌بندی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • صنایع دارویی ارزیابی ضوابط بسته بندی نانو برای فرآورده های دارویی مطابق با قوانین و مراجع بین المللی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 46-53]
 • صنایع دستی بسته‌بندی و نقش آن در ارتقاء کیفی محصولات صنایع‌دستی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • صنایع‌دستی نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]
 • صنایع دستی و تجاری سازی آسیب شناسی بسته بندی و عرضه محصولات صنایع دستی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • صنایع غذایی فنّاوری نانو در بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • صنایع غذایی افزایش ماندگاری مواد غذایی با بکارگیری نانو پوشش ها در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • صنایع غذایی بهبود عملکرد فیلم های بسته بندی مواد غذایی با بکارگیری ارتقاء دهنده های چسبندگی سیلانی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • صنایع کارتن سازی چالش ها و راهبردهای توسعه صنعت کارتن سازی ایران [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 6-13]
 • صنعت بسته بندی ویژگی و کاربرد خمیرهای حل شونده، مشتقات آن و نقش آنها در صنعت بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • صنعت بسته بندی اثر استیله کردن بر ویژگی های نوری، فیزیکی و مکانیکی کاغذهای بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • صنعت بسته‌بندی مروری تطبیقی به وضعیت بسته‌بندی ایران با چند کشور جهان [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • صنعت بسته-بندی و صنعت کاغذسازی کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • صنوبر دلتوئیدس تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • صنوبر دلتوئیدس ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]

ض

 • ضد اکسیدان استفاده از فیلم نانوکمپوزیتی ضد باکتری برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 54-63]
 • ضداکسیدان ها کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • ضد باکتری استفاده از فیلم نانوکمپوزیتی ضد باکتری برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 54-63]
 • ضد باکتری تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • ضدمیکروبی بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • ضربه بررسی اثر سقوط و ضربه، بر بسته بندی دستگاه های الکترونیکی در هنگام حمل و نقل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 62-75]

ط

 • طبقه اجتماعی شناسایی سلیقه بصری مخاطب بر مبنای طبقه اجتماعی مطالعه موردی: بسته های چای [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • طراحی لوگو و نام محصول در بسته‌بندی نوشیدنی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • طراحی بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • طراحی طراحی و ساختار بسته‌بندی کاغذی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • طراحی ویژگی های طراحی بسته بندی های مواد غذایی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • طراحی راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطّلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • طراحی مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • طراحی بسته بندی آسیب شناسی پیامدهای زیان بار اقتصادی حاصل از یک بسته بندی نامناسب [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • طراحی بسته بندی بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]
 • طراحی بسته بندی تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]
 • طراحی بسته بندی بررسی ویژگی های طراحی بسته بندی چای ها و دمنوش های گیاهی یک شرکت ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 68-80]
 • طراحی بسته‌بندی طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]
 • طراحی بسته بندی چای بررسی ویژگی های طراحی بسته بندی چای ها و دمنوش های گیاهی یک شرکت ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 68-80]
 • طراحی بسته بندی دمنوش بررسی ویژگی های طراحی بسته بندی چای ها و دمنوش های گیاهی یک شرکت ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 68-80]
 • طراحی بصری پیام‌های زیست‌محیطی طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]
 • طراحی تیغ و گرافیک کاربرد نقوش تصویری ایرانی- اسلامی در طراحی و هویت بخشی بسته بندی صنایع غذایی صادراتی ایران(چای، پسته، زعفران) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 32-41]
 • طراحی خلاق بسته بندی شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 38-49]
 • طراحی زیست محیطی واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • طراحی صنعتی نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]
 • طراحی صنعتی مطالعه راهکارهای توسعه علامت تجاری(برندینگ) از طریق طراحی بسته بندی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 6-17]
 • طراحی نشانه‌نوشته طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]
 • طرح بسته بندی تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 6-21]
 • طعم بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • طیف سنجی جرمی پلاسمایی و زمان ذخیره سازی مهاجرت ریزساختارهای آلومینیوم از بسته‌های چندلایی مقوایی به داخل آب پرتقال [دوره 3، شماره 9، 1391]

ظ

 • ظاهر دیداری واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • ظرف بنزین قابل حمل بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 4-19]
 • ظروف راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطّلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی [دوره 7، شماره 25، 1395]

ع

 • عیب یابی از راه دور معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • عبوردهی گاز کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبوردهی آن [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 64-77]
 • عرضه بنزین بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 4-19]
 • عصاره ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • عصاره دارچین کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]
 • عکس و زبان لوگو و نام محصول در بسته‌بندی نوشیدنی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • علائم نمادها و علائم در بسته بندی محصولات نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • علوم و صنایع غذایی اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]
 • عملکرد سازمان تبیین اثر هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه بسته بندی و نشان تجاری با نقش میانجی عملکرد سازمان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 76-90]
 • عناصر اطّلاعاتی بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]
 • عناصر بصری شناسایی سلیقه بصری مخاطب بر مبنای طبقه اجتماعی مطالعه موردی: بسته های چای [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • عناصر تصویری بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]
 • عناصر دیداری عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]
 • عناصر کلامی عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]
 • عوامل میکروبیولوژیکی استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]

غ

 • غذا بسته بندی های پلی(3- هیدروکسی بوتیرات) برای نگهداری مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]

ف

 • فرات پتاسیم تصفیه پساب شبیه سازی شده واحد چاپ فلکسوگرافی به روش اکسایش مستقیم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 38-43]
 • فرایند بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • فرآیند فشار بالا تأثیر فرآیند فشار بالا بر ویژگی های فیلم های بسته بندی مورد استفاده در مواد غذایی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • فرآیند فشار بالا (HPP) ساختارهای بسته‌بندی های انعطاف‌پذیر مورد استفاده در تیمارهای فشار بالا [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • فرآیندهای اکسایش پیشرفته (AOPs) رنگ زدایی از پساب صنعت کاغذ و بسته بندی با استفاده از فرآیندهای اکسایش فنتون و شبه فنتون [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 30-43]
 • فرآیندهای اکستروژن کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • فرآوری اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]
 • فرآوری اسپتیک فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • فراورده غذایی و بازاریابی ویژگی های طراحی بسته بندی های مواد غذایی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • فرهنگ استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • فروش استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • فروش چگونگی تأثیرات رنگ در بسته بندی، بازاریابی و میزان فروش [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 32-45]
 • فروش شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]
 • فروشگاه، دوخت حرارتی بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • فروش و نوارچسب بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • فیزیکی معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • فسادپذیری مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • فشار بالا معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • فشار خشک تأثیر فرایند خشک کردن و فعال‌سازی در کاغذ [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • فعالیت آموزشی و ترویجی بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 18-27]
 • فعالیت ضدمیکروبی فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • فعالیت ضدمیکروبی مروری بر سنتز، ویژگی ها و کاربرد نانوامولسیون ها در بسته‌بندی مواد غذایی فعال زیستی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 42-53]
 • فعالیت ضدمیکروبی و بسته‌بندی مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 16-25]
 • فعالیت ضد میکروبی و پوشش خوراکی استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • فعال سازی تأثیر فرایند خشک کردن و فعال‌سازی در کاغذ [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • فعال سازی مروری بر امکان استفاده از فنّاوری پلاسمای سرد در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • فیلم تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذرّه دی اکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 42-51]
 • فیلم بسته بندی تأثیر فیلم بسته بندی بر ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای تازه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • فیلم پلی اتیلن ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 60-65]
 • فیلم چند جزیی تهیه و بررسی خواص فیلم چند جزیی زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • فیلم خوراکی خاصیت بازدارندگی فیلم های خوراکی در برابر بخار آب و روش های بهبود آن [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • فیلم خوراکی بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • فیلم خوراکی کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • فیلم خوراکی مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه) [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • فیلم خوراکی کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • فیلم خوراکی قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-53]
 • فیلم خوراکی تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]
 • فیلم خوراکی پلی ساکاریدی تأثیر بکارگیری اسانس های روغنی بر ویژگی فیلم های پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 16-27]
 • فیلم خوراکی و پلاستیسایزر فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • فیلم زیست تخریب پذیر تأثیر بکارگیری اسانس های روغنی بر ویژگی فیلم های پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 16-27]
 • فیلم زیست تخریب پذیر و کلرور کلسیم تهیه فیلم زیست تخریب پذیر از پروتئین دانه گاودانه و تأثیر کلرور کلسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • فیلم‌ سلولز بازسازی شده بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-73]
 • فیلم فعال فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • فیلم کیتوزان بررسی بهبود ویژگی های ضد میکروبی و مقاومتی کاغذ بسته بندی با استفاده از کیتوزان [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • فیلم لیگنوسلولزی تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]
 • فیلم مرکب امولسیونی بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • فیلم مرکب دولایه‌ای بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • فیلم های پلاستیکی مروری بر پلاستیک‌ها و کاربردشان در بسته‌بندی مواد غذایی به روش اتمسفر تغییر یافته [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • فیلم های پلیمری فعال تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]
 • فیلم های خوراکی استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]
 • فیلم های خوراکی مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • فیلم‌های خوراکی مرکب بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • فیلم های زیست تجزیه پذیر استفاده از اسانس های روغنی در فیلم ها و پوشش های زیست تجزیه پذیر برای بسته بندی فعال مواد غذایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 44-53]
 • فیلم و پروتئین مواد مرکب زیست تخریب‌پذیر و نقش آن‌ها در اصلاح خواص عملکردی فیلم‌های بسته‌بندی بر پایه پروتئین‌ها [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • فیلم و پوشش خوراکی اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • فیلم و پوشش خوراکی روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • فلوتینگ بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • فلوتینگ تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • فناوری فناوری بسته‌بندی خرما [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • فنّاوری بسته بندی بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]
 • فنّاوری زیستی کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • فنّاوری نانو فنّاوری نانو در بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • فنّاوری نانو کاربرد نانوحسگرها در بسته بندی و نگه داری مواد غذایی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • فنّاوری نانو مطالعه تأثیرات نانو سلولز تیمار شده با نانو ذرّات نقره بر روی ویژگی‌های مقاومتی و بهداشتی کاغذ‌های بسته‌بندی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • فنّاوری نانو بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • فنّاوری نانو فنّاوری نانو عرصه ای نوین در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 6-19]
 • فنّاوری نوین معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • فنّاوری هردل بررسی چالش ها و مشکلات بسته بندی زعفران [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • فوردرنیر و کاغذ مقوای بسته‌بندی توپر [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • فویل آلومینیوم کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • فویل آلومینیوم و فیلم متالایز بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-73]
 • فوم کاربرد قارچ‌های خوراکی در تولید بسته بندی پایدار [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 6-15]

ق

 • قابلیت اتوکلاو شدن کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • قابلیت ردیابی فنّاوری شناساگر فرکانس رادیویی و کاربرد آن در ردیابی مواد غذایی بسته بندی شده چالش ها و راهکارها [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • قارچ دکمه ای تأثیر فیلم بسته بندی بر ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای تازه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • قارچ دکمه ای مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]
 • قارچ و میسلیوم کاربرد قارچ‌های خوراکی در تولید بسته بندی پایدار [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 6-15]
 • قصد خرید مصرف کننده بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]
 • قطعات الکترونیکی روش های بسته بندی قطعات و لوازم حساس الکترونیکی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • قطع‌کن واستاکر بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • قفسه بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • قند ریبوز و ژلاتین ماهی سردابی بررسی اثر افزودن اسید فرولیک و قند ریبوز بر خواص فیزیکی، ممانعتی و تعیین شاخص‌های رنگ‌سنجی فیلم بر پایه ‌ی ژلاتین ماهی سردابی در بسته‌بندی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • قوانین ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • قوانین بسته بندی بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 46-59]
 • قوطی مقاومت پوشش‌های محافظ ورق فولادی در برابر خوردگی ناشی از مواد غذایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • قوطی فلزی خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 60-69]
 • قوطی کنسرو مروری بر مواد و پوشش های داخلی قوطی های کنسرو جهت بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 72-81]

ک

 • کاپاکاراژینان اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • کارتن معرفی آزمون‌های مقاومتی کاغذ و مقوای کنگره‌ای در صنعت بسته‌بندی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • کارتن معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کارتن(7) بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • کارتن سازی تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • کارتن سازی تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]
 • کارتن کنگره دار بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • کارکرد زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • کاغذ بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • کاغذ بررسی تأثیر استفاده از کربوکسی‌متیل‌سلولز(CMC) به منظور بهبود مقاومت‌های کششی در کاغذهای بسته‎بندی [دوره 3، شماره 11، 1391]
 • کاغذ طراحی و ساختار بسته‌بندی کاغذی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • کاغذ مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • کاغذ تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • کاغذ ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • کاغذ بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • کاغذ خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 64-71]
 • کاغذ بازیافتی کاغذ بازیافتی سوپرآب گریز عامل دار شده و بازدارنده آتش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 76-83]
 • کاغذ بسته بندی اثر نانوذرّات سلولزی بر ویژگی های کاغذ [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کاغذ بسته بندی بررسی بهبود ویژگی های ضد میکروبی و مقاومتی کاغذ بسته بندی با استفاده از کیتوزان [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • کاغذ بسته بندی کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • کاغذ بسته بندی پوشش‌دهی کاغذ سبک با پروتئین آب پنیر برای بسته‌بندی محصولات چرب [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • کاغذ بسته بندی بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • کاغذسازی بررسی مقایسه ای روش های مختلف کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در فرآیند ساخت کاغذهای بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • کاغذسازی کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 6-17]
 • کاغذ فلوتینگ تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • کاغذ فلوتینگ امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • کاغذهای بسته بندی اثر استیله کردن بر ویژگی های نوری، فیزیکی و مکانیکی کاغذهای بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • کاغذهای بسته‌بندی اهمیت شناسایی ترکیب الیاف در ارتقای ویژگی‌های کاغذهای بسته‌بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • کاغذ و مقوا ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • کاغذ و مقوای کرافت اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کالا بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]
 • کالای صادراتی تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 42-53]
 • کالاهای ورزشی بررسی رابطه بین ویژگی‌های بسته‌بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف‌کنندگان کالا‌های ورزشی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 54-67]
 • کامپوزیت تهیه پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر نشاسته، پلی‌اتیلن و بررسی خواص آنها [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • کامپوزیت بررسی ویژگی های فراورده مرکب چوب پلاستیک در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • کامپوزیت اهمیت مشتقات سلولزی در تولید فیلم‌های زیست‌تخریب پذیر برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • کامپوزیت کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی های غذایی و ارتقای خواص عبوردهی آن [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 64-77]
 • کامپوزیت پلی اتیلن/ نشاسته بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]
 • کاهش هزینه لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]
 • کیتین مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 16-25]
 • کیتوزان بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • کیتوزان کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • کیتوزان برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]
 • کیتوزان تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • کیتوزان مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 16-25]
 • کیتوزان سنتز نانو کامپوزیت کیتوزان- پلی آنیلین و بررسی ویژگی های ساختاری و زیستی و ضدباکتریایی آن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 80-92]
 • کیتوزان روی بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • کیتوسان تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • کرافت ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • کرافت لاینر تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • کرافت و انبار معرفی آزمون‌های مقاومتی کاغذ و مقوای کنگره‌ای در صنعت بسته‌بندی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • کربوکسی متیل سلولز بررسی تأثیر استفاده از کربوکسی‌متیل‌سلولز(CMC) به منظور بهبود مقاومت‌های کششی در کاغذهای بسته‎بندی [دوره 3، شماره 11، 1391]
 • کربوکسی متیل سلولز تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 60-71]
 • کیسه بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • کیسه های قابل اتوکلاو کیسه های قابل اتوکلاو و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کشمش بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 18-27]
 • کیفیت استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • کیفیت بسته بندی تأثیر کیفیت، خلاقیت و جذابیت بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی احساس و شناخت مشتری (مطالعه موردی: صنعت شکلات) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 54-67]
 • کیفیت طراحی هنری اثربخشی بسته آموزشی هنر(مؤلفه انبارداری، چیدمان و حمل ونقل) بر کیفیت طراحی هنری بسته های مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 70-81]
 • کیفیت مواد غذایی جنبه های قانونی و ایمنی کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 78-90]
 • کیفیت و عمر ماندگاری بسته بندی و نشانه گذاری مهمات [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • کُلش برنج تهیه فیلم لیگنوسلولزی با انحلال پسماندهای کُلش برنج در محلول قلیایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 18-29]
 • کمیت و کیفیت الیاف اهمیت شناسایی ترکیب الیاف در ارتقای ویژگی‌های کاغذهای بسته‌بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • کنترل آماری استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • کنترل کیفیت مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]
 • کندسوز کردن مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • کنسانتره پروتئین آب پنیر فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • کنگره ای معرفی آزمون‌های مقاومتی کاغذ و مقوای کنگره‌ای در صنعت بسته‌بندی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • کنگره ای بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • کهگیلویه و بویراحمر بررسی مشکلات فراوان صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با نگاه محاسباتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 44-55]
 • کودکان بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]

گ

 • گالاکتومانان بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • گیاهی بسته بندی مواد غذایی توسط بیوپلیمرهای با منشأ پروتئین گیاهی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • گیاهان دارویی استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • گاودانه تهیه فیلم زیست تخریب پذیر از پروتئین دانه گاودانه و تأثیر کلرور کلسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • گرافیک شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]
 • گرافیک و عرضه محصولات بسته‌بندی و نقش آن در ارتقاء کیفی محصولات صنایع‌دستی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • گرافولوژی فرهنگی طراحیِ پیام‌های بصری زیست‌محیطی در‌ بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو اصول گرافولوژی فرهنگی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 14-25]
 • گرانروی و مقوای کنگره ای اثر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • گز اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • گوشت سینه مرغ تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین-کیتوزان بر بسته‌بندی گوشت مرغ تازه [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • گوشت گوسفند تازه ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 48-59]
 • گوشت مرغ مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 20-27]
 • گوشت منجمد فنّاوری ‌های بسته‌بندی زیست فعال برای افزایش زمان ماندگاری محصولات گوشتی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • گوشت و کامپوزیت بسته بندی نانو در گوشت [دوره 2، شماره 5، 1390]

ل

 • لاکتات کلسیم تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 38-51]
 • لاکتوز فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • لاینر بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • لایه به لایه (LBL) بهبود ویژگی های مقاومتی و ضدمیکروبی کاغذهای بسته بندی با استفاده از نانو کامپوزیت روی - کیتوزان با روش لایه به لایه [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • لایه رویی و میانی بررسی اثر چاپ برمیزان کاهش مقاومت فشار عمودیBCT)‌)کارتن [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • لجستیک بسته‌بندی در نبرد ناهمگون [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • لجستیک معرفی سامانه نرم افزار جانمایی انواع اشکال بسته‌بندی در وسایل حمل‌و‌نقلی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • لجستیک تجاری بسته بندی مهمات و لجستیک نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • لجستیک نظامی تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 52-59]
 • لفاف خوراکی پوشش های خوراکی در بسته بندی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • لفاف خوراکی(6) معرفی و کاربرد پوشش های خوراکی در بسته بندی [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • لیگنین برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]
 • لهیدگی معرفی آزمون‌های مقاومتی کاغذ و مقوای کنگره‌ای در صنعت بسته‌بندی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • لهیدگی سطح اثر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • لوگو لوگو و نام محصول در بسته‌بندی نوشیدنی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • لوگو بررسی تأثیر عناصر بسته‌بندی (رنگ، تصاویر، نشان تجاری) مواد خوراکی بر انتخاب محصول توسط کودکان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 72-83]

م

 • ماشین چاپ رول عرض کم معرفی تولید برچسب در بسته بندی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • ماشین چسب بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • ماشین سینگل فیسر (کنگره‌ساز) بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مایکروویو و مهاجرت مروری بر اثر فرایندهای پرتودهی و مایکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • ماندگاری جلوگیری رشد قارچ روی نان گندم و چاودار با بسته بندی فعال و اتمسفر اصلاح شده [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • ماندگاری افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • ماندگاری استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • ماندگاری فیلم ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 28-41]
 • ماندگاری مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]
 • ماندگاری بالا و ایمنی استفاده از پوشش های با خاصیت ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • ماندگاری و انبار بسته بندی زیست فعال تبدیل مواد غذایی به غذاهای سالم تر [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • ماندگاری و کاغذ چاپ و تحریر بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 6-15]
 • ماهی بسته بندی بررسی کارایی انواع بسته بندی بر آلودگی میکروبی آبزیان خوراکی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 16-25]
 • محصول استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • محصولات تند مصرف سنجش ارتباط بسته بندی سبز با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات تند مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 70-75]
 • محصولات غذایی تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 6-21]
 • محصولات غذایی شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 38-49]
 • محصولات غذایی کاربرد فنّاوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 78-88]
 • محصولات گوشتی تازه مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • محصولات گوشتی و ترکیبات ضد میکروبی کاربرد فیلم‌های خوراکی ضد میکروبی در بسته بندی فراورده‌های گوشتی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • محصولات لیگنوسلولزی بررسی اثر عوامل مختلف شیمیایی بر قابلیت کندسوزی کاغذ و محصولات لیگنوسلولزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 28-43]
 • محصولات مواد غذایی و بهداشتی بررسی تأثیر عناصر بصری و اطّلاعاتی بسته‌بندی بر رفتار خریداران محصولات مواد غذایی و بهداشتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 26-37]
 • محصولات نظامی و لجستیک نمادها و علائم در بسته بندی محصولات نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • محیط زیست بسته بندی نظامی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • مخاطب تعیین مسیر و هدف در طراحی گرافیک بسته بندی نوشیدنی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • میدان های پالس الکتریکی معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • مدیریت بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • مدیریت بازاریابی رنگ ها توصیه گران قابلی هستند، آیا رنگ مورد علاقه شما؛ همان رنگ مورد علاقه تان روی بسته بندی است؟ [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 40-49]
 • مدیریت بسته بندی ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • مدل تئوری وگل پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]
 • مدل سازی مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • مدل سازی معادلات ساختاری مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]
 • مرکب بررسی مشکلات زیست محیطی و آلاینده‌های صنایع چاپ و بسته‌بندی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • مرکبات افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مرکب زدایی و خواص مقاومتی کاربرد آنزیم سلولاز در بازیافت کاغذهای باطله و نقش آن در محصولات بسته‌بندی کاغذی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مرکب و آلودگی مروری بر روش‌های کنترل و کاهش آلاینده‌های صنایع بسته‌بندی و چاپ [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • مزیت رقابتی تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 26-33]
 • مشتقات سلولزی اهمیت مشتقات سلولزی در تولید فیلم‌های زیست‌تخریب پذیر برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • مشکلات زیست محیطی مدیریت پسماندهای پلاستیکی مواد بسته بندی با استفاده از فوتوکاتالیست ها [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 68-79]
 • مصرف کننده مروری بر مهم ترین الزامات استانداردهای بسته بندی چوبی (مواد اولیه، اتصالات و متعلقات همراه) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 54-69]
 • مصرف کننده نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 72-81]
 • مصرف کننده بررسی ادراک مصرف کنندگان از بسته بندی پایدار و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 6-17]
 • مصرف کننده و بسته بندی طعم زا کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • معایب و مزایا مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • معیارهای بسته بندی تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 42-53]
 • معنابخشی تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]
 • مقیاس CIElab طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویة گیاهی به عنوان شناساگر [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 68-77]
 • مقاومت اثر گرانروی چسب نشاسته ذرّت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن بررسی تأثیر استفاده از کربوکسی‌متیل‌سلولز(CMC) به منظور بهبود مقاومت‌های کششی در کاغذهای بسته‎بندی [دوره 3، شماره 11، 1391]
 • مقاومت پارگی بررسی اثر چاپ برمیزان کاهش مقاومت فشار عمودیBCT)‌)کارتن [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مقاومت خشک مروری بر استفاده از افزودنی‌های مقاومت خشک برای بهبود مقاومت‌های مقوای بسته‌بندی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • مقاومت فشاری بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • مقاومت فشاری جعبه تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • مقاومت فشار عمودی بررسی اثر چاپ برمیزان کاهش مقاومت فشار عمودیBCT)‌)کارتن [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مقاومت کاغذ و ویژگی‌های ضد میکروبی بررسی بهبود ویژگی های ضد میکروبی و مقاومتی کاغذ بسته بندی با استفاده از کیتوزان [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • مقاومت و سرعت پوشش‌دهی کاغذ سبک با پروتئین آب پنیر برای بسته‌بندی محصولات چرب [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • مقرّرات جنبه های قانونی و ایمنی کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 78-90]
 • مقرّرات ایمنی روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 72-81]
 • مقوا معرفی آزمون‌های مقاومتی کاغذ و مقوای کنگره‌ای در صنعت بسته‌بندی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • مقوای توپر مقوای بسته‌بندی توپر [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • مقوا، طراحی استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • مقوا و ضربه‌گیر جک‌های رول بند بسته‌بندی سلولزی با مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مکانیسم اثر مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • مکانیسم ورود اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]
 • مکانیکی استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ملاس و GPAM مروری بر استفاده از افزودنی‌های مقاومت خشک برای بهبود مقاومت‌های مقوای بسته‌بندی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • ممانعت پوشش‌دهی کاغذ سبک با پروتئین آب پنیر برای بسته‌بندی محصولات چرب [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • مهاجرت ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • مهاجرت و فرآیند تأثیر فرآیندهای حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مهاجرت نرم کننده ها به درون مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • مهار بار لزوم توجّه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 22-37]
 • مهمات بسته بندی و نشانه گذاری مهمات [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • مهمات معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • مهمات پرمصرف نظامی مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]
 • مهمات توپخانه و کد رنگ نشانه گذاری و رنگ بندی در پوشش و بسته بندی مهمات توپخانه ای [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • مهمات کالیبرکوچک مدل بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی، در بسته بندی مهمات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی مهمات کالیبر کوچک) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 46-55]
 • مواد اولیه مروری بر مهم ترین الزامات استانداردهای بسته بندی چوبی (مواد اولیه، اتصالات و متعلقات همراه) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 54-69]
 • مواد بسته بندی بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • مواد بسته بندی مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • مواد تغییر فازدهنده جلوگیری از افزایش دمای محصولات غذایی بسته‌بندی شده در زنجیره سرد با استفاده از مواد جاذب انرژی حرارتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 18-27]
 • مواد دافع اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]
 • مواد زیست پایه کاربرد پوشش های زیستی بر روی مقوای بسته بندی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • مواد زیست تخریب معرفی مواد کاغذی و مقوایی نوین‌ در بسته بندی محصولات صنایع غذایی [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • مواد ضدمیکروبی کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • موادغذایی استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • مواد غذایی بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • مواد غذایی بسته بندی زیست فعال تبدیل مواد غذایی به غذاهای سالم تر [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • مواد غذایی افزایش زمان ماندگاری بسته های غذا به روش جریان الکترومغناطیسی [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • مواد غذایی ویژگی جوهر‌های چاپ برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • مواد غذایی غنی‌سازی مواد بسته بندی بر پایۀ زیست پلیمر رژیمی به وسیله عصاره زیست فعال گیاهان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • مواد غذایی افزایش ماندگاری بسته بندی های خوراکی با استفاده از بسته بندی های فعال حاوی جاذب اکسیژن [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • مواد غذایی راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطّلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • مواد غذایی اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]
 • مواد غذایی برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 76-91]
 • مواد غذایی بررسی مشکلات فراوان صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با نگاه محاسباتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 44-55]
 • موادغذایی حساس به اکسیژن بررسی ویژگی های انواع جاذب های اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 6-15]
 • مواد غذایی کنسرو شده شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 38-49]
 • مواد کندسوزکننده بررسی اثر عوامل مختلف شیمیایی بر قابلیت کندسوزی کاغذ و محصولات لیگنوسلولزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 28-43]
 • مواد مرکب مواد مرکب زیست تخریب‌پذیر و نقش آن‌ها در اصلاح خواص عملکردی فیلم‌های بسته‌بندی بر پایه پروتئین‌ها [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • مواد منفجره بسته بندی و نشانه گذاری مهمات [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • موسیلاژ به دانه کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]
 • موشک معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • مونت موریلونیت استفاده از نانوذرّات سیلیکایی مونت موریلونیت(MMT) در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • میوه فناوری بسته‌بندی خرما [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • میوه خرمالو کاربرد پوشش دهی با صمغ به دانه حاوی عصاره دارچین در انبارداری میوه خرمالو [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 70-80]
 • میوه ها و سبزی ها مراحل مهم در طراحی بسته بندی میوه ها و سبزیجات با اتمسفر اصلاح شده (MAP) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 6-17]
 • میوه و سبزی و شرایط بهینه بسته بندی اتمسفر تغییر یافته در میوه و سبزی [دوره 1، شماره 4، 1389]

ن

 • نان نیم پز تأثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر زمان ماندگاری نان های نیم پخته [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • نانو بسته بندی نانو در گوشت [دوره 2، شماره 5، 1390]
 • نانواکسید روی تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرّات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی‌های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 58-73]
 • نانوالیاف مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • نانوالیاف طراحی بسته‌بندی‌ فعال مواد غذایی حاوی سنسورهای هالوکرومیک به کمک نانوالیاف حاصل از روش الکتروهیدرودینامیک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 6-17]
 • نانوامولسیون مروری بر سنتز، ویژگی ها و کاربرد نانوامولسیون ها در بسته‌بندی مواد غذایی فعال زیستی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 42-53]
 • نانو پوشش ها افزایش ماندگاری مواد غذایی با بکارگیری نانو پوشش ها در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • نانوحسگر و بسته بندی کاربرد نانوحسگرها در بسته بندی و نگه داری مواد غذایی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • نانوذرّات ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • نانو ذرّات اکسید روی تهیه و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی نانو پوشش خوراکی از مخلوط کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار و نانوذرّات اکسید روی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 6-17]
 • نانوذرّات دی اکسید تیتان بررسی اثر غلظت های نانو ذرّات دی اکسید تیتان روی مخلوط پلی اتیلن سبک و نشاسته [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 78-87]
 • نانوذرّات دی اکسید تیتانیوم تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذرّه دی اکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 42-51]
 • نانوذرّات رس معرفی نانوکامپوزیت ها و نانوذرّات ضد میکروبی در مواد بسته بندی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • نانو ذرّات روی و اثر ضدمیکروبی معرفی نانوکامپوزیت ها و نانوذرّات ضد میکروبی در مواد بسته بندی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • نانوذرّات سیلیکات معرفی نانوکامپوزیت ها و نانوذرّات ضد میکروبی در مواد بسته بندی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • نانوذرّات مس تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]
 • نانوذرّات نقره معرفی نانوکامپوزیت ها و نانوذرّات ضد میکروبی در مواد بسته بندی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • نانو ذرّات نقره و کاغذ بسته‌بندی مطالعه تأثیرات نانو سلولز تیمار شده با نانو ذرّات نقره بر روی ویژگی‌های مقاومتی و بهداشتی کاغذ‌های بسته‌بندی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • نانوذرّات و بسته بندی غذا فنّاوری نانو در بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • نانورس اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 66-77]
 • نانورس استفاده از فیلم نانوکمپوزیتی ضد باکتری برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 54-63]
 • نانوسلولز فیلم های مرکب بر پایه نانوسلولز در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • نانوسلولز فیبریله شده بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • نانو سلولز فیبریله شده مطالعه تأثیرات نانو سلولز تیمار شده با نانو ذرّات نقره بر روی ویژگی‌های مقاومتی و بهداشتی کاغذ‌های بسته‌بندی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • نانوسنسور طراحی بسته‌بندی‌ فعال مواد غذایی حاوی سنسورهای هالوکرومیک به کمک نانوالیاف حاصل از روش الکتروهیدرودینامیک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 6-17]
 • نانو فنّاوری ارزیابی ضوابط بسته بندی نانو برای فرآورده های دارویی مطابق با قوانین و مراجع بین المللی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 46-53]
 • نانوکامپوزیت استفاده از نانوذرّات سیلیکایی مونت موریلونیت(MMT) در صنعت بسته بندی مواد غذایی [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • نانوکامپوزیت فیلم های مرکب بر پایه نانوسلولز در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • نانوکامپوزیت ارزیابی کمی و کیفی نانوذرّات در بسته بندی غذا با استفاده از روش های آنالیزی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از مهاجرت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 4-15]
 • نانو کامپوزیت معرفی نانوکامپوزیت ها و نانوذرّات ضد میکروبی در مواد بسته بندی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • نانو کامپوزیت عملکرد بسته بندی مواد غذایی بر پایه نانوکامپوزیت های پلی (لاکتیک اسید)/رس طی هوازدگی طبیعی: مکانیسم ها و ویژگی ها [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 82-93]
 • نانو کامپوزیت برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]
 • نانوکامپوزیت پلیمر تأثیر نانو ذرّات مس بر عملکرد محافظت از خوردگی فیلم های پلیمری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 64-71]
 • نانوکریستال کاربرد نانوکریستال های سلولزی در فیلم های بسته بندی مواد غذایی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 54-63]
 • نانو کریستال سلولز اثر نانوذرّات سلولزی بر ویژگی های کاغذ [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نانوکمپوزیت استفاده از فیلم نانوکمپوزیتی ضد باکتری برای بسته بندی مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 54-63]
 • نانولیگنوسلولز فیبریله شده بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • نان و محصولات پخت کاربرد بسته بندی هوشمند و فعال در بسته بندی نان و سایر محصولات پخت [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • نانومواد مروری بر پوشش های بسته بندی نانو و نقش آنها در کنترل کیفیت مواد غذایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 74-88]
 • نانومواد ضدمیکروبی مروری بر ویژگی‌های نانوذرّات دارای خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در بسته بندی‌ فعال مواد غذایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 28-43]
 • نانوویسکر سلولز بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته PVA حاوی نانوذرّات دی اکسیدتیتانیم و سلولز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • نبرد ناهمگون بسته‌بندی در نبرد ناهمگون [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نیت خرید واکنش مصرف کننده به بسته بندی های پایدار: رابطۀ بین ظاهر دیداری، ادّعاهای کلامی و نگرانی های زیست محیطی مصرف کنندگان (ترجمه) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 54-63]
 • نیتروسلولز ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 60-65]
 • نخ بسته بندی پوشاک [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نرخ تنفس مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • نرم کنندگی مروری بر تأثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایة پروتئین آب پنیر [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 50-59]
 • نرم کننده تأثیر فرآیندهای حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مهاجرت نرم کننده ها به درون مواد غذایی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نشاسته تهیه پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر نشاسته، پلی‌اتیلن و بررسی خواص آنها [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نشاسته فنّاوری چسب در صنعت مقوای کنگره‌ای [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • نشاسته کاربرد نشاسته در صنایع کاغذ و کارتن سازی [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • نشاسته بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته PVA حاوی نانوذرّات دی اکسیدتیتانیم و سلولز [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • نشاسته مروری بر استفاده از افزودنی‌های مقاومت خشک برای بهبود مقاومت‌های مقوای بسته‌بندی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • نشاسته کاربرد اسید سیتریک در ایجاد اتصالات عرضی در فیلم نشاسته [دوره 7، شماره 25، 1395]
 • نشاسته تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذرّه دی اکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 42-51]
 • نشاسته کاتیونی بررسی امکان استفاده از بنتونیت به عنوان کمک نگهدارنده پرکننده در کاغذهای چاپ و تحریرکاغذسازی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 6-15]
 • نشاسته و بسته بندی پلیمرها و پلاستیک های بسته بندی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته [دوره 2، شماره 8، 1390]
 • نشان تجار بررسی تأثیر عناصر بسته بندی(رنگ، تصاویر و لوگوی نشان تجاری) مواد خوراکی بر خرید والدین [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 34-49]
 • نشان تجاری استفاده راهبردی از رنگ در بسته بندی کالاهای دارای نشان تجاری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 54-69]
 • نشان گر مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • نشانه گذاری بسته بندی و نشانه گذاری مهمات [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • نشانه گذاری نشانه گذاری و رنگ بندی در پوشش و بسته بندی مهمات توپخانه ای [دوره 4، شماره 14، 1392]
 • نشانه گذاری نمادها و علائم در بسته بندی محصولات نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • نشانه های خوش یمن (مسکات) بررسی تأثیر نشانه های خوش یمن (مسکات)، در طراحی بسته بندی نوشیدنی ها [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 6-15]
 • نظام حقوقی بررسی تطبیقی الزامات قانونی و استانداردهای بین المللی حاکم بر بسته‌بندی دارو و تجهیزات پزشکی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 38-49]
 • نظرسنجی درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]
 • نفوذپذیری تأثیر فرآیند فشار بالا بر ویژگی های فیلم های بسته بندی مورد استفاده در مواد غذایی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • نفوذپذیری مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 18-29]
 • نفوذپذیری به بخار آب بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • نفوذپذیری به بخار آب (WVP) خاصیت بازدارندگی فیلم های خوراکی در برابر بخار آب و روش های بهبود آن [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نفوذپذیری به گاز تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • نفوذپذیری و مدّت ماندگاری ارزیابی بسته بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدّت ماندگاری محصولات غذایی بسته بندی شده [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • نقاط قوت تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • نقد نقد بسته‌بندی چاروق [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-31]
 • نقره استفاده از نانو کامپوزیت های نقره، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی جهت حفاظت مواد غذایی در برابر میکروارگانیسم ها [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نقش بسته بندی نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • نقش مایه تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • نقطه خرید برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 76-91]
 • نقطه خرید، رفتار خرید آنی تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 6-21]
 • نقوش سنتی تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • نقوش و عناصر بصری ایرانی و اسلامی کاربرد نقوش تصویری ایرانی- اسلامی در طراحی و هویت بخشی بسته بندی صنایع غذایی صادراتی ایران(چای، پسته، زعفران) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 32-41]
 • نگهداری استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نگهداری بسته بندی نظامی [دوره 1، شماره 4، 1389]
 • نگه داری و اتمسفر اصلاح شده کاربرد اتمسفر اصلاح شده جهت نگه داری و بسته بندی دانه های انار [دوره 4، شماره 16، 1392]
 • نماد تأثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 26-35]
 • نمادها نمادها و علائم در بسته بندی محصولات نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • نوری و چاپ‌پذیری معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نوسانات دمایی جلوگیری از افزایش دمای محصولات غذایی بسته‌بندی شده در زنجیره سرد با استفاده از مواد جاذب انرژی حرارتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 18-27]
 • نوشیدنی لوگو و نام محصول در بسته‌بندی نوشیدنی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نوشیدنی کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها [دوره 3، شماره 9، 1391]

و

 • واکس و مواد ضد میکروبی افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی [دوره 4، شماره 15، 1392]
 • واکنش قهوه ای شدن آنزیمی مروری بر روش های افزایش ماندگاری و استفاده از سیستم های نوین بسته بندی در قارچ دکمه ای [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 50-63]
 • واکنش گرمازا و آنتالپی بررسی فرآیند حرارت زایی در بسته بندی های خود گرم شونده [دوره 4، شماره 13، 1392]
 • واکنش مصرف کنندگان مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فنّاوری های جدید بسته بندی مواد غذایی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 6-17]
 • ورق فولادی مقاومت پوشش‌های محافظ ورق فولادی در برابر خوردگی ناشی از مواد غذایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ورق کنگره ای معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • ویژگی مکانیکی و حرارتی تأثیر فرآیند فشار بالا بر ویژگی های فیلم های بسته بندی مورد استفاده در مواد غذایی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • ویژگی های بسته بندی بررسی رابطه بین ویژگی‌های بسته‌بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف‌کنندگان کالا‌های ورزشی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 54-67]
 • ویژگی های حسی ارزیابی اثرات پوشش های خوراکی آلژینات کلسیم بر ویژگی های حسی گوشت گوسفند تازه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 48-59]
 • ویژگی های عملکردی قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-53]
 • ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • ویژگی های فیزیکی و مکانیکی ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • ویژگی های کیفی و اتمسفر اصلاح شده تأثیر فیلم بسته بندی بر ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای تازه [دوره 3، شماره 10، 1391]
 • ویژگی های مقاومتی اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • ویژگی‌های مقاومتی معرفی، کاربرد و آزمون های مقوای کنگره ای برای استفاده در صنعت بسته‌بندی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • وسعت چاپ و میزان رنگ بررسی اثر چاپ برمیزان کاهش مقاومت فشار عمودیBCT)‌)کارتن [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • ویسکوزیته پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]
 • ویسکومتر بروکفیلد پیش‌بینی ویسکوزیتة چسب‌های مایع پایه پلی‌کلروپرن مورد استفاده در انواع صنایع بسته‌بندی با استفاده از مدل تئوری وگل [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 16-21]

ه

 • هیدروژل برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]
 • هزینه استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • هزینه بسته بندی، عامل توسعه تجارت [دوره 1، شماره 3، 1389]
 • هشدار مروری بر کاربرد بسته بندی های هوشمند دارای نشانگر تازگی در غذاهای دریایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 64-75]
 • هنر طراحی شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته بندی بر میزان بازاریابی و فروش [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-63]
 • هوازدگی طبیعی عملکرد بسته بندی مواد غذایی بر پایه نانوکامپوزیت های پلی (لاکتیک اسید)/رس طی هوازدگی طبیعی: مکانیسم ها و ویژگی ها [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 82-93]
 • هویت تفکر استعاری در طراحی بسته بندی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 16-27]
 • هوش رقابتی تبیین اثر هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه بسته بندی و نشان تجاری با نقش میانجی عملکرد سازمان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 76-90]
 • هوش فرهنگی بسته‌بندی، فیلمنامه ای از تجسم یک خلق تا تحقق یک اثر [دوره 3، شماره 9، 1391]
 • هوشمند معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس [دوره 3، شماره 10، 1391]